κλειδαριές κυλίνδρου MUL-T-LOCK

 κλειδαριές κυλίνδρου MUL-T-LOCK

 

 • Οι κλειδαριές κυλινδρου μπορούν πολυ εύκολα να γίνουν αριστερές και δεξιές και χωρίζονται σε 3 τύπους   CISA - ATRΑ - MOTTURA.

 

 

 

 • Kλειδαριές για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο, τύπου CISA.

 • όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm
 και τη γλώσσα του ανοίγματος από πάνω.

 

 

 

 

 

 • Kλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm, 3 πίρους και γλώσσα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Ηλεκτρική κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm, 4 πίρους 
και γλώσσα.

 
 

 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟY ATRA TYPE 

 

 

 

 

 

 • Κλειδαριές για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο τύπου ATRA. 

 • όλες οι κλειδάριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 70mm και τη γλώσσα της  από κάτω.

 

 

 

 

 

 • Κλειδαριά κυλίνδρου, κέντρο 70mm, 4 πίρους με κενό ανάμεσά τους, γλώσσα και ενεργό κύλινδρο.


 •  Ιδανική για την αντικατάσταση κλειδαριών τύπου TESIO και TESIO NEW.

 

 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟY MOTTURA TYPE

 

 

 

 • Κλειδαριές για θωρακισμένες πόρτες με κύλινδρο τύπου MOTTURA. 

 • όλες οι κλειδαριές αυτής της κατηγορίας έχουν κέντρο 60mm και τη γλώσσα του ανοίγματος από κάτω.

 

 

 

 

  

 

 • Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm, 3 πίρους και γλώσσα.

 

 

 

     

 

 • Κλειδαριά με κύλινδρο, 3 πίρους και γλώσσα, τύπου GARDESA. 

 • Η κλειδαριά έχει κέντρο 90mm.

 

   

 

 

  

 • Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm και 5 πίρους.

 

 

 

 

 

 • Κλειδαριά με κύλινδρο, κέντρο 60mm και 3 πίρους.

 

 

 

          

 

 • Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, κέντρο 60mm, 4 πίρους, γλώσσα και σταθερό κλείδωμα.

 

 

 

 

 

 

 • Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, κέντρο 60mm, 3 πίρους, γλώσσα και ρυθμιζόμενο block.

 

 

 

 • Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, 4 πίρους, γλώσσα και σταθερό κλείδωμα. 


 • Οι πίροι περισσεύουν κατά 13mm και έτσι μετατρέπουν την κλειδαριά σε κέντρο 70mm.

 

 

 

 • Κλειδαριά με διπλό κύλινδρο, κέντρο 60mm, 3 πίρους, γλώσσα και ρυθμιζόμενο block.