Νέο ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου κλειδώματος OPERA

Νέο ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου κλειδώματος OPERA
 
 
Η κλειδαριά:
• Αντικαθιστά κλειδαριές με κέντρα: 20mm - 25mm - 30mm - 35mm - 40mm - 45mm
• Διαθέτει θέση κυλίνδρου 
• Μπορεί να συνδυαστεί με:
  α.Πληκτρολόγιο και καρταναγνώστη
  β. Τροφοδοτικό - controller
  γ. Σύστημα Access Control αναγνώστη με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος (βιομετρικό)
• Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος:
  α. Παραμένει κλειδωμένη (λειτουργία fail secure)
  β. Εξακολουθεί να λειτουργεί μηχανικά:
  Εξωτερικά με τον κύλινδρο και εσωτερικά με το πόμολο (χρήση πανικού)
• Κλειδώνει αυτόματα κάθε φορά που κλείνει η πόρτα
• Τοποθετείτε εύκολα χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα συνδεσμολογία του 
   ηλεκτρικού κυπρί.